WISC-V en RAKIT-2

De WISC-V

Deze vijfde editie van de WISC heeft de derde editie vervangen. Maar het is een compleet andere test dan de derde editie. Het onderscheid tussen het verbale IQ en het performale IQ wordt met deze nieuwe test niet meer gemaakt (en daarmee is ook de term ‘V-P of P-V-kloof verdwenen, wat door het gebruik van de WISC-III een Nederlandse niet-bestaande diagnose is geworden die we liever kwijt dan rijk zijn, zie mijn andere artikel). Daarvoor in de plaats is het talige (verbaal) redeneren aangevuld met visueel-ruimtelijk redeneren en fluïde (logisch, zonder taal) redeneren. Daarnaast wegen taken die een beroep doen op het werkgeheugen en verwerkingssnelheid zwaarder. Er zijn enkele onderdelen met expliciete tijdsdruk. Met behulp van al deze verschillende indexen wordt inzicht verkregen in het intelligentieprofiel van het kind. Het leeftijdsbereik is van 6 tot 16 jaar.

Hoe zit het met de RAKIT-2?

Deze test van Nederlandse bodem is gefundeerd op dezelfde theorie als de WISC-V. De RAKIT-2 vraagt minder actief taalgebruik van een kind en is daarmee voor verlegen kinderen prettig. Er wordt meer met meerkeuzevragen gewerkt, wat voor twijfelende kinderen mogelijk minder prettig is. Het kind moet gebruik maken van kennis, maar ook van logisch nadenken, zijn geheugen en associatievermogen. Het leeftijdsbereik is van 4 tot 12 jaar. De RAKIT-2 is ontwikkeld om de intelligentie te meten bij kinderen die vermoedelijk meer aan de ondergrens van de intelligentiecurve functioneren. Dit maakt de RAKIT-2 voor onderzoek bij hoogbegaafdheid minder geschikt, ook vanwege het plafondeffect (onvoldoende moeilijke items voor kinderen vanaf een jaar of negen). De RAKIT-2 wordt om die reden bij praktijk IQenzo niet meer gebruikt.

Juist gebruik

Het gaat in de praktijk uiteindelijk om een juist gebruik van de uitslag van de test. Dit is de belangrijkste boodschap van dit artikel. We moeten stoppen met het gebruik van de intelligentietest als toelating voor voorzieningen. In plaats daarvan kijken we naar de hulpvraag die gesteld is. We hebben het dan over wat het kind nodig heeft om zich (weer) optimaal te kunnen ontwikkelen. Door middel van het intelligentieonderzoek proberen we die vraag te beantwoorden. En daarvoor gebruiken we de test die het meest geschikt is voor dit kind, met deze vraag, in deze context.

Ik wil heel graag mijn bijdrage leveren aan het juiste gebruik van de intelligentietest, bijvoorbeeld op school. Ik merk dat in de praktijk vaak vooral naar het totale IQ gekeken wordt. Daarmee wordt zowel het kind als de test tekort gedaan. Er kan zoveel meer met de resultaten gedaan worden! Wil je hier meer informatie over? Neem contact op en dan praten we door over de mogelijkheden.

Meer lezen:

Meer lezen over het IQ.

Meer lezen over intelligentie.

Meer lezen over begaafheidsonderzoek.

Meer lezen over de WISC-III en de WISC-V.