Update: https://www.iqenzo.nl/clientenstop-opgeheven/

—————-

Wat is dat nu? Een cliëntstop? Dit is nog niet eerder gebeurd in de bijna acht jaar dat IQenzo bestaat. En het gebeurt niet zonder reden.

De jeugdzorg in Amersfoort en omgeving is veranderd. Naast de wijkteams zijn er nu ook gebiedsteams betrokken. Dat betekent dat wanneer er meer hulp nodig is dan het wijkteam kan bieden, het gebiedsteam ingeschakeld kan worden. De gebiedsteams vallen onder een paraplu die MetMaya heet. Naast de toegang tot jeugdzorg is ook de inhoud van de hulp veranderd. Inmiddels staat bijvoorbeeld ook hoogbegaafdheid op de agenda in Amersfoort. Dat is een positieve ontwikkeling.

Er zijn delen van Amersfoort waar (misschien wel vaker dan gemiddeld) vragen spelen rond hoogbegaafdheid. Daarom wordt hier bij de vorming van de gebiedsteams rekening mee gehouden. Net als met andere typische kenmerken van het betreffende stadsdeel of gebied. En ik heb er voor gekozen om in zo’n gebiedsteam te stappen als orthopedagoog met HB-specialisme.

Dat betekent niet dat ik stop met mijn praktijk. Het betekent wel dat ik de balans opnieuw moet uitvinden. Het is een bewuste keuze om weer in loondienst te gaan, maar ik zal ook moeten ervaren hoe dat bevalt. En omdat mijn praktijk ook een beetje mijn kindje is geworden, laat ik die niet zomaar los. Ik zal er wel minder uren in kunnen steken. Zodoende kan ik ook minder nieuwe cliënten aannemen.

Dit maakt dat mijn agenda momenteel tot de zomervakantie vol is. Om het overzicht te bewaren kies ik ervoor om dit nu zo te houden en geen nieuwe cliënten aan te nemen. En het voelt niet goed om mensen die nu een hulpvraag hebben pas in september te kunnen helpen.

Dus ja; een cliëntstop. Maar wel om de ouders die komen zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen. En om daarnaast goed voor mezelf te kunnen zorgen.