Het IQ

Als we het over het IQ hebben, wordt vaak gedacht dat we daarmee meten en weten hoe slim iemand is. Dat klopt niet helemaal. Het IQ is eigenlijk niet meer dan een score op een intelligentietest. De meeste mensen behalen een score rond de 100. Dat is een gemiddeld IQ. Het IQ is dus alleen maar een getal waarmee je je prestatie op een test kunt vergelijken met de prestatie van andere mensen die ongeveer dezelfde leeftijd hebben.

Het IQ-getal is dus de score over de hele intelligentietest. En dat geeft natuurlijk best wel wat informatie. Het staat alleen niet op zichzelf. Het is ook heel belangrijk om als onderzoeker goed te observeren tijdens de testafname. Want het kan zijn dat het kind dat de test maakt veel last heeft van spanning en daardoor niet goed kan nadenken. Iemand kan veel last hebben van faalangst en daardoor alleen antwoord geven wanneer hij helemaal zeker is van het antwoord. Of het kind heeft slecht geslapen en presteert daarom minder goed. Dat betekent dus dat je als onderzoeker altijd de scores inbedt in de observaties. Het betekent ook dat een IQ per dag een beetje kan verschillen. Dat is één van de redenen waarom er steeds meer gekeken wordt naar het interval waarbinnen het IQ ongeveer – namelijk met 90 of 95% zekerheid – ligt.

Intelligentie

Wanneer we over intelligentie praten, dan hebben we het over veel meer dan een getal. Intelligentie is eigenlijk een verzamelbegrip voor verschillende cognitieve vaardigheden. Een cognitieve vaardigheid is bijvoorbeeld de vaardigheid een beroep te kunnen doen op allerlei kennis, zoals feiten en woordbetekenissen. Een andere cognitieve vaardigheid is logisch kunnen redeneren. Maar ook de snelheid waarmee je informatie verwerkt is een cognitieve vaardigheid. Tijdens een intelligentietest worden deze (en nog andere) verschillende cognitieve vaardigheden eigenlijk uitgelokt. Bij de meeste mensen is de ene cognitieve vaardigheid sterker ontwikkeld dan de andere. Daardoor ontstaat er een profiel met sterke en minder sterke kanten. En het profiel geeft aanknopingspunten voor de praktijk. De afname van een intelligentietest is dus veel meer dan een IQ-bepaling.

Inzicht nodig?

Bij IQenzo heb ik de beschikking over de WISC-V. Eerder had ik ook de RAKIT-2, maar omdat deze test eigenlijk ontworpen is voor de kinderen aan de onderkant van de intelligentiecurve, heb ik besloten deze niet meer te gebruiken. Daarvoor in de plaats maak ik bij jonge kinderen gebruik van de WPPSI-IV. De WISC-V is op dit moment de meest gebruikte intelligentietest voor kinderen. Bij IQenzo is het mogelijk om alleen de intelligentie in kaart te laten brengen, waarmee inzicht te gekregen wordt in het intelligentieprofiel van je zoon of dochter. Zodat er er meer begrip is voor het kind en op school goed bij het kind kan worden aangesloten. Recent is ook de KIQT+ aangeschaft. Dit is een intelligentietest voor kinderen van vijf tot en met tien jaar bij wie een hogere intelligentie vermoed wordt. Deze test heeft een hoger bereik dan de andere intelligentietests en brengt vooral de fluïde redeneervaardigheden in kaart (waarvan bekend is dat deze de grootste relatie hebben met de algemene intelligentie), waarmee een betrouwbare inschatting gegeven kan worden van het cognitieve niveau. Omdat deze test geen breed intelligentieprofiel in kaart brengt, wordt deze bij IQenzo alleen ingezet in een breder begaafdheidsonderzoek of wanneer er bijvoorbeeld behoefte is aan een second opinion.

Als je twijfelt over wat wijsheid is in jouw situatie, neem dan contact met mij op. Ik denk graag met je mee.

Reageren?