Over IQenzo

Drive en werkwijze
 

Drive

Mijn naam is Margreet Heek-Veldhuizen. Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen (en hier vertel ik nog wat meer over mezelf). Ik heb mijn master Pedagogische Wetenschappen behaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en ben sinds 2009 werkzaam als orthopedagoog (NVO- en SKJ-geregistreerd). In februari 2019 heb ik de ECHA-opleiding aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond, waarna ik me Specialist in Gifted Education mag noemen, oftewel specialist hoogbegaafdheid. Ik ben aangesloten bij het ECHA-netwerk in Nederland en Europa. Daarnaast heb ik cursussen gevolgd op het gebied van geboortepsychologie, omdat ik gemerkt heb dat de manier waarop een leven start een grote impact heeft op het gedrag op latere leeftijd. Wat begon als een vermoeden is inmiddels gestoeld op een wetenschappelijke onderbouwing.

Praktijk IQenzo in regio Amersfoort is ontstaan vanuit de drive een plek te bieden voor (ouders van) kinderen die dreigen vast te lopen vanwege problemen die te maken hebben met een hoge of zeer hoge intelligentie. Met IQenzo bied ik een plek voor betrouwbaar onderzoek van goede kwaliteit. Want:

 • Mijn overtuiging is dat een kind veel meer is dan zijn IQ-cijfer. Door de afname van een intelligentietest breng ik het intelligentieprofiel van een kind in kaart en maak een vertaalslag naar wat hij op basis daarvan nodig heeft.
 • Waar nodig kijk ik breder dan alleen naar de intelligentie, iets wat bij onderzoek naar hoogbegaafdheid heel waardevol is. Daardoor krijgen we ook een beeld van het gedrag en de persoonlijkheid van het kind. Daardoor kan ik de adviezen nog beter laten aansluiten op wat het kind nodig heeft.
 • Ik heb een brede ervaring op het gebied van diagnostiek en het werk heeft mijn hart. Mijn overtuiging is dat ik gedreven door deze kennis, ervaring en liefde ouders en hun kind daadwerkelijk verder kan helpen. Lees hier nog wat meer over mijn visie op diagnostiek. 
 • Hulp bij problemen ten gevolge van een hoge intelligentie en hoogbegaafdheid wordt in veel gevallen niet vergoed. Ik garandeer dat mijn prijzen eerlijk zijn.

Werkwijze

 • In het intakegesprek op de Eemlandhoeve in Bunschoten wordt duidelijk wat precies de hulpvraag is en beslissen we samen wat het vervolgtraject is. 
 • Tijdens de intelligentietest komt het kind een ochtend lang om allerlei taken uit te voeren. Observatie tijdens deze taken speelt een grote rol bij het onderzoek. Deze observaties en de onderzoeksresultaten verwerk ik in een rapport.
 • Bij een begaafdheidsonderzoek neem ik ook een creativiteitstest af bij het kind, vult het kind een vragenlijst in en de ouders (en eventueel de leerkracht) ook. Ook deze gegevens worden in het rapport verwerkt en dragen bij aan het formuleren van passende adviezen. 
 • Soms is aanvullend onderzoek gewenst. In sommige gevallen (afhankelijk van het type onderzoek) komt het kind dan voor een tweede keer. Dit kan ook gebeuren als het niet lukt om het intelligentieonderzoek op één ochtend af te ronden. 
 • Op basis van alle onderzoeksresultaten formuleer ik conclusies en adviezen, die gegrond zijn op de wetenschappelijke theorieën over intelligentie en – indien van toepassing – hoogbegaafdheid (zoals de theorieën van Sternberg, Gagné en het CHC-model). Hiervan schrijf ik een uitgebreid rapport.
 • In het afsluitende adviesgesprek bespreken we het rapport en de vragen die er zijn.
 • Indien gewenst bespreek ik het rapport ook op school, met ouders, leerkracht(en) en eventueel de intern begeleider. Het is ook mogelijk om de resultaten met het kind te bespreken.