Creativiteit stimuleren (of juist niet)

Al eerder schreef ik over creativiteit. Creativiteit heeft een sterke link met dat wat wij onder intelligentie verstaan. Creatieve intelligentie houdt bijvoorbeeld in dat je goed kunt associëren en brainstormen. En dat je over flexibiliteit beschikt om problemen en...

Het tienminutengesprek

    “En er is weer niets veranderd…” Je herkent het waarschijnlijk wel. In de loop van een schooljaar rijzen er vragen over de ontwikkeling van je kind. Als het schooljaar ten einde loopt, groeit de hoop dat het volgend jaar beter zal gaan....