Voor wie?

Voor iedere ouder die zich zorgen maakt over zijn kind

Mogelijke hulpvragen

IQenzo is een praktijk in Bunschoten (iets ten noorden van Amersfoort), gespecialiseerd in intelligentieonderzoek en onderzoek bij het vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid. Als orthopedagoog kijk ik verder dan alleen naar een IQ of label. Het doel is om heldere adviezen te geven die passen bij wat het kind nodig heeft. Lees hier meer over de visie op diagnostiek bij IQenzo. Je bent bij IQenzo aan het juiste adres als je bijvoorbeeld met één van de volgende vragen zit:

  • Mijn kind lijkt zich te vervelen op school. Is de stof te gemakkelijk voor hem? Wat heeft hij nodig?
  • Mijn kind loopt vast op school en de schoolresultaten vallen tegen. Is hij aan het onderpresteren? Of is de stof te moeilijk? Wat is er aan de hand en wat heeft hij nodig?
  • Mijn kind laat op school heel ander gedrag zien dan thuis. We maken ons hier zorgen over. Wat zou er kunnen spelen en wat kunnen we eraan doen?
  • Mijn kind laat zeer wisselende prestaties zien op school, we weten niet hoe we hem moeten inschatten. Wat heeft hij nodig en hoe kunnen we daarmee verder?
  • Er zijn aanwijzingen voor een hoge of zeer hoge intelligentie bij mijn kind. We willen hier duidelijkheid over. Is hij hoogbegaafd? En wat heeft hij dan nodig? Hoe kunnen we dat bieden?
  • Komt mijn kind in aanmerking voor een plusklas? En wat heeft hij nog meer nodig om voldoende te worden uitgedaagd op school?
  • Er waren bijzonderheden rond de zwangerschap en geboorte van ons kind. Welke invloed heeft dit op zijn gedrag en hoe kunnen we hem daar eventueel mee helpen?
  • We zouden graag eens met iemand willen sparren over onze opvoeding of het gedrag van ons kind.

Bij veel van deze vragen geeft een intelligentietest of een begaafdheidsonderzoek duidelijke aanknopingspunten om je zoon of dochter en jou als ouder verder te helpen. Zo ontstaat er meer begrip en inzicht over hoe je zoon of dochter in elkaar steekt en wat hij of zij op basis daarvan nodig heeft in de opvoeding en op school.

Bij sommige hulpvragen zal ik doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Te denken valt aan problematiek rond thuiszitten, trauma, hechting en forse gedragsproblematiek. Ik denk dan met je mee bij welke praktijk of organisatie je beter terecht kunt. 

Misschien staat de vraag waarmee je zit hier niet bij, terwijl je je wel zorgen maakt over je zoon of dochter. Dan overleg ik graag met je over wat ik voor je kan betekenen.

Praktijkruimte