Voorlopig is de cliëntenstop even stopgezet. Ik neem weer nieuwe cliënten aan. Gesprekken en onderzoeken kunnen plaatsvinden vanaf september.

In de aanmelding screen ik nu meer op de ernst van de problematiek. IQenzo is een grotendeels particuliere praktijk en ik werk alleen (met een intervisiegroep waar ik mee kan overleggen). Dat maakt dat ik ervoor heb gekozen om aanmeldingen waarbij complexere problematiek speelt door te verwijzen. Ik zal uiteraard meedenken in wat de juiste plek zal zijn.

Bij complexere problematiek denk ik bijvoorbeeld aan (dreigende) thuiszitters, trauma, hechtingsproblematiek, ernstige gedragsproblemen. Dit vraagt namelijk om een plek waar meerdere professionals hun krachten kunnen bundelen.