Breed begaafdheidsonderzoek

Bell-curve Bij een breed begaafdheidsonderzoek wordt bij IQenzo gebruik gemaakt van twee intelligentietests. Waarom is dat zo? Dat zal ik in dit artikel toelichten. In Nederland wordt in het algemeen bij intelligentieonderzoek gebruik gemaakt van tests zoals de WISC-V...

Het IQ

Een poosje terug schreef ik over het verschil tussen het IQ en intelligentie. In dat artikel heb ik kort uitgelegd wat het IQ is en wat intelligentie is. In dit artikel wil ik nog iets dieper ingaan op het IQ. Ik vind dat belangrijk, omdat het IQ een behoorlijk...

WISC-III of RAKIT-2

Dit artikel is gebaseerd op het gebruik van de WISC-III. Inmiddels gebruik ik in plaats van deze test de WISC-V. Lees hier over de verschillen tussen de WISC-V en de RAKIT-2 Op internet kom ik geregeld de vraag tegen welke intelligentietest ‘het best’ is....

Een intelligentietest

Op allerlei manieren kun je via de media intelligentietests doen. Zo is er jaarlijks een ‘nationale IQ-test’ op televisie en kun je ook op internet verschillende tests vinden, op basis waarvan vervolgens een inschatting wordt gegeven van je IQ-getal....