Artikelen

Ervaringen en gedachtenspinsels

Update corona-maatregelen

Sinds 1 juli geldt de anderhalve meter afstandsregel niet meer tussen kinderen en volwassenen. Daarom maak ik tijdens een intelligentieonderzoek ook geen gebruik meer van het coronascherm, zodat de testafname weer volgens de richtlijnen kan verlopen.

Wat betreft de overige maatregelen volg ik het RIVM. Dat betekent dat ik het materiaal en de ruimte goed schoonmaak en zorg voor ventilatie, dat we regelmatig onze handen wassen en dat we bij verkoudheidsklachten zo nodig de afspraak verzetten of ( in het geval van een gesprek) een afspraak inplannen via videobellen. Tijdens (fysieke) intakegesprekken en nabesprekingen en tijdens de haal- en brengmomenten houden we anderhalve meter afstand.

Corona-regels

Omdat jeugdhulp niet te lang kan blijven stilliggen, heb ik besloten om de onderzoeken weer op te starten. Natuurlijk wel binnen de richtlijnen van het RIVM. Ik heb de volgende ‘corona-regels’ opgesteld:

  1. We plannen alleen een afspraak in als jullie dat als ouders ook zien zitten. Deze situatie maakt dat een testafname anders loopt dan volgens het boekje. Dit zal ik ook in het verslag benoemen. Mochten jullie het onderzoek liever laten plaatsvinden als de situatie weer normaal is, dan heb ik daar alle begrip voor. Dan plannen we het onderzoek op een later tijdstip in.
  2. Een belangrijke voorwaarde voor het onderzoek is dat het kind niet te veel stress ervaart door het andere schoolritme en de corona-zorgen. Als het kind (of jullie zelf) erg gespannen is door de maatschappelijke situatie dan is het beter om het onderzoek uit te stellen totdat het kind gewend is aan deze situatie of de situatie genormaliseerd is. Deze spanning kan een testafname namelijk negatief beïnvloeden. Dit vraagt ook inschattingsvermogen van jullie als ouders.
  3. Als het kind verkouden is, of als één van de gezinsleden ziek is, verplaatsen we het onderzoek. Ook als ik zelf verkouden ben, of iemand in mijn gezin is ziek, verplaatsen we het onderzoek. Hier zijn natuurlijk geen kosten aan verbonden. Ik plan een afspraak zo snel mogelijk opnieuw in.
  4. Zorg voor gewassen handen (bij jezelf en bij je kind) wanneer je van huis vertrekt. Bij binnenkomst in mijn werkkamer zullen we opnieuw onze handen wassen met reinigingsgel.
  5. Om het testmateriaal zo schoon mogelijk te houden, wassen we tussendoor ook onze handen. We gebruiken hulpmiddelen om het testmateriaal zo min mogelijk aan te raken. Ik zorg voor schoon materiaal.
  6. Een intelligentietest is niet volledig op een afstand van anderhalve meter af te nemen. Daarom maak ik gebruik van een doorzichtig scherm. Ik zal dit scherm in alle rust introduceren bij het kind en we maken ruimte om hier zo nodig even over te praten.
  7. Laat het kind door één van de ouders brengen en halen.

Coronacrisis

Sinds de scholen gesloten zijn vanwege de coronacrisis, ligt mijn werk ook grotendeels stil. Ik heb ervoor gekozen om geen intelligentie- en begaafdheidsonderzoeken in te plannen en de onderzoeken die gepland stonden uit te stellen. De gesprekken doe ik via videobellen.

Mijns inziens (en met mij bijna alle andere praktijken) is het niet mogelijk om een intelligentietest af te nemen op anderhalve meter afstand. Daarbij is het nog niet duidelijk hoe groot het risico op besmetting bij kinderen is. Eventuele voorzorgsmaatregelen, zoals een plexiglas scherm plaatsen, lijken mij de toch al bijzondere – en voor veel kinderen wat spannende – testsituatie negatief beïnvloeden.

Naast deze praktische overwegingen spelen ook andere overwegingen een rol. Vandaag berichtte de NOS dat spanningsklachten onder thuiswerkenden toenemen. Dit geldt voor volwassenen, maar ook kinderen zullen deze spanning voelen. Om een kind een intelligentietest te laten doen in deze ongewone en spannende tijd vind ik daarom niet verantwoord. Bekend is dat spanning een negatieve invloed heeft op prestaties.

Ik hoop natuurlijk dat deze situatie niet te lang gaat duren. Ik ben benieuwd naar de resultaten van het onderzoek van het RIVM over de risico’s bij kinderen. En ik hoop dat de situatie zo wordt, dat kinderen na de meivakantie weer naar school kunnen en enigszins hun normale leven kunnen oppakken.

Tot die tijd zit er niets anders op dan afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven. En het thuis zo goed mogelijk draaiend houden met drie kinderen die onderwijs op afstand krijgen.

Routebeschrijving

Tot 15 juni 2021 is IQenzo gevestigd in De Kamers aan de Wezeperberg 1, in Amersfoort Vathorst. Dit multifunctionele gebouw bestaat uit verschillende kamers. IQenzo zit in de ‘productiekamer’ op de eerste etage. 

Vanaf Nijkerk/A28: vanaf de Verbindingsweg (die parallel loopt aan de A28) rijd je Amersfoort-Vathorst binnen. Bij de derde stoplichten (T-splitsing) ga je rechtsaf. Bij rotonde 6 (Laakboulevard) neem je de derde afslag (Grenspolder). Neem de tweede straat rechts. Daar kun je parkeren. Tegenover basisschool De Marke zie je een rode deur (zie hieronder). Dit is de ingang van het gebouw De Kamers.

Vanaf Amersfoort-Noord/A1: vanaf de Bergpas ga je in de richting van Hooglanderveen (bij de laatste stoplichten rechtsaf). Bij rotonde 16 (Valutaboulevard) neem je de derde afslag. Als je deze weg (Darthuizerberg) helemaal uitrijdt, kom je uiteindelijk bij een groot parkeerterrein. Vervolgens loop je het laatste stukje: aan de rechterkant langs basisschool Het Zwaluwnest, sporthal De Brink en basisschool De Marke. Tegenover De Marke is het gebouw De Kamers, de rode deur (zie onder) is de ingang.

Vanaf Hoevelaken (Hanzetunnel): bij de stoplichten na de tunnel ga je linksaf. Bij rotonde 16 (Valutaboulevard) neem je de eerste afslag. Als je deze weg helemaal uitrijdt, kom je uiteindelijk bij een groot parkeerterrein. Vervolgens loop je het laatste stukje: aan de rechterkant langs basisschool Het Zwaluwnest, sporthal De Brink en basisschool De Marke. Tegenover De Marke is het gebouw De Kamers, de rode deur (zie onder) is de ingang.

Verhuizing

Het is rond, de handtekening is gezet, de inrichting besproken en de sleutel overgedragen en deze verhuizing is via Facebook al door velen bekend geworden. Na de kerstvakantie is praktijk IQenzo gevestigd in De Kamers in Amersfoort-Vathorst! Een lange zoektocht naar een geschikte ruimte eindigt hier op de Wezeperberg 1. De Kamers is een bijzonder gebouw waar op dit moment nieuw leven in wordt geblazen door Bijzondere Gasten, een bedrijf dat zich inzet om bestaande gebouwen een nieuwe, maatschappelijke functie te geven. Naast de diverse werkruimten is er een theater, waarvan bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie gebruik gaat maken voor een speciale theater-BSO. Ik vind het heel erg leuk om van dit creatieve project deelgenoot te worden.

De meerwaarde van deze verhuizing is voor mij dat ik mijn zolderkamer kan verlaten en vanaf nu in een meer professionele setting mijn werk kan doen. Ouders kunnen binnen De Kamers wachten met koffie of thee, werk meenemen of even een uitstapje maken naar de kinderboerderij naast De Kamers. Daarnaast kan mijn praktijk verder groeien, nu ik mijn woonhuis uit ben.

Kortom, allemaal voordelen. Een mooie start van 2020!

De Kamers: de rode deur bij de pijl is de entree. Wanneer je binnenkomt, zie je een balie. Links achter deze balie is een trap naar boven. Bovenaan deze trap, aan de rechterkant, is IQenzo gevestigd.

Vergoede jeugdzorg

Wist je dat het mogelijk is om onder bepaalde voorwaarden bij IQenzo ook vergoede jeugdzorg te krijgen? IQenzo heeft een contract bij de zogenaamde regio Foodvalley. De gemeenten die onder de regio Foodvalley vallen zijn: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal. Onderzoek naar intelligentie of hoogbegaafdheid valt in de meeste gevallen niet onder vergoede jeugdzorg. Maar in sommige gevallen wordt psychologisch onderzoek, zoals een begaafdheidsonderzoek, wel door de gemeente vergoed. Of dit gebeurt hangt af van de ernst van de onderliggende problematiek. Vergoede jeugdhulp is er voor kinderen met psychische problematiek. De huisarts of het gebiedsteam bepaalt daarom of er doorverwezen wordt binnen de vergoede jeugdzorg.

Hoe werkt het?

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is een beschikking van de gemeente of een verwijsbrief van de huisarts nodig. Dat betekent dat je eerst contact opneemt met het gebiedsteam of met de huisarts. Bij de afspraak met de mensen van het gebiedsteam of de huisarts kun je aangeven dat je naar praktijk IQenzo verwezen wilt worden. Het is verstandig om dat specifiek te vragen. Er zijn veel zorgaanbieders en niet iedere medewerker van het gebiedsteam of huisarts precies weet welke praktijken vergoede zorg leveren en wat de specialismen zijn. Vooral als je op zoek bent naar expertise op het gebied van hoogbegaafdheid is het goed om daar zelf je voorkeur in duidelijk te maken, omdat er binnen de jeugdzorg helaas ook nog veel misverstanden over hoogbegaafdheid de ronde doen.

Wanneer de beschikking wordt afgegeven of de verwijsbrief wordt gegeven kun je je bij IQenzo aanmelden. We plannen dan een intakegesprek in om te bepalen welke hulp geboden moet worden. Als het nodig is, wordt informatie uitgewisseld met het gebiedsteam of de huisarts, waarbij uiteraard zorgvuldig met de privacy wordt omgegaan.

Niet woonachtig in de Foodvalley?

Woon je in Amersfoort of een andere gemeente die niet onder de Foodvalley valt? Neem dan contact met me op. Dan onderzoeken we de mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen.