Artikelen

Ervaringen en gedachtenspinsels

Update corona-maatregelen

Sinds 1 juli geldt de anderhalve meter afstandsregel niet meer tussen kinderen en volwassenen. Daarom maak ik tijdens een intelligentieonderzoek ook geen gebruik meer van het coronascherm, zodat de testafname weer volgens de richtlijnen kan verlopen.

Wat betreft de overige maatregelen volg ik het RIVM. Dat betekent dat ik het materiaal en de ruimte goed schoonmaak en zorg voor ventilatie, dat we regelmatig onze handen wassen en dat we bij verkoudheidsklachten zo nodig de afspraak verzetten of ( in het geval van een gesprek) een afspraak inplannen via videobellen. Tijdens (fysieke) intakegesprekken en nabesprekingen en tijdens de haal- en brengmomenten houden we anderhalve meter afstand.

Corona-regels

Omdat jeugdhulp niet te lang kan blijven stilliggen, heb ik besloten om de onderzoeken weer op te starten. Natuurlijk wel binnen de richtlijnen van het RIVM. Ik heb de volgende ‘corona-regels’ opgesteld:

  1. We plannen alleen een afspraak in als jullie dat als ouders ook zien zitten. Deze situatie maakt dat een testafname anders loopt dan volgens het boekje. Dit zal ik ook in het verslag benoemen. Mochten jullie het onderzoek liever laten plaatsvinden als de situatie weer normaal is, dan heb ik daar alle begrip voor. Dan plannen we het onderzoek op een later tijdstip in.
  2. Een belangrijke voorwaarde voor het onderzoek is dat het kind niet te veel stress ervaart door het andere schoolritme en de corona-zorgen. Als het kind (of jullie zelf) erg gespannen is door de maatschappelijke situatie dan is het beter om het onderzoek uit te stellen totdat het kind gewend is aan deze situatie of de situatie genormaliseerd is. Deze spanning kan een testafname namelijk negatief beïnvloeden. Dit vraagt ook inschattingsvermogen van jullie als ouders.
  3. Als het kind verkouden is, of als één van de gezinsleden ziek is, verplaatsen we het onderzoek. Ook als ik zelf verkouden ben, of iemand in mijn gezin is ziek, verplaatsen we het onderzoek. Hier zijn natuurlijk geen kosten aan verbonden. Ik plan een afspraak zo snel mogelijk opnieuw in.
  4. Zorg voor gewassen handen (bij jezelf en bij je kind) wanneer je van huis vertrekt. Bij binnenkomst in mijn werkkamer zullen we opnieuw onze handen wassen met reinigingsgel.
  5. Om het testmateriaal zo schoon mogelijk te houden, wassen we tussendoor ook onze handen. We gebruiken hulpmiddelen om het testmateriaal zo min mogelijk aan te raken. Ik zorg voor schoon materiaal.
  6. Een intelligentietest is niet volledig op een afstand van anderhalve meter af te nemen. Daarom maak ik gebruik van een doorzichtig scherm. Ik zal dit scherm in alle rust introduceren bij het kind en we maken ruimte om hier zo nodig even over te praten.
  7. Laat het kind door één van de ouders brengen en halen.

Coronacrisis

Sinds de scholen gesloten zijn vanwege de coronacrisis, ligt mijn werk ook grotendeels stil. Ik heb ervoor gekozen om geen intelligentie- en begaafdheidsonderzoeken in te plannen en de onderzoeken die gepland stonden uit te stellen. De gesprekken doe ik via videobellen.

Mijns inziens (en met mij bijna alle andere praktijken) is het niet mogelijk om een intelligentietest af te nemen op anderhalve meter afstand. Daarbij is het nog niet duidelijk hoe groot het risico op besmetting bij kinderen is. Eventuele voorzorgsmaatregelen, zoals een plexiglas scherm plaatsen, lijken mij de toch al bijzondere – en voor veel kinderen wat spannende – testsituatie negatief beïnvloeden.

Naast deze praktische overwegingen spelen ook andere overwegingen een rol. Vandaag berichtte de NOS dat spanningsklachten onder thuiswerkenden toenemen. Dit geldt voor volwassenen, maar ook kinderen zullen deze spanning voelen. Om een kind een intelligentietest te laten doen in deze ongewone en spannende tijd vind ik daarom niet verantwoord. Bekend is dat spanning een negatieve invloed heeft op prestaties.

Ik hoop natuurlijk dat deze situatie niet te lang gaat duren. Ik ben benieuwd naar de resultaten van het onderzoek van het RIVM over de risico’s bij kinderen. En ik hoop dat de situatie zo wordt, dat kinderen na de meivakantie weer naar school kunnen en enigszins hun normale leven kunnen oppakken.

Tot die tijd zit er niets anders op dan afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven. En het thuis zo goed mogelijk draaiend houden met drie kinderen die onderwijs op afstand krijgen.

Verhuizing

Het is rond, de handtekening is gezet, de inrichting besproken en de sleutel overgedragen en deze verhuizing is via Facebook al door velen bekend geworden. Na de kerstvakantie is praktijk IQenzo gevestigd in De Kamers in Amersfoort-Vathorst! Een lange zoektocht naar een geschikte ruimte eindigt hier op de Wezeperberg 1. De Kamers is een bijzonder gebouw waar op dit moment nieuw leven in wordt geblazen door Bijzondere Gasten, een bedrijf dat zich inzet om bestaande gebouwen een nieuwe, maatschappelijke functie te geven. Naast de diverse werkruimten is er een theater, waarvan bijvoorbeeld een kinderopvangorganisatie gebruik gaat maken voor een speciale theater-BSO. Ik vind het heel erg leuk om van dit creatieve project deelgenoot te worden.

De meerwaarde van deze verhuizing is voor mij dat ik mijn zolderkamer kan verlaten en vanaf nu in een meer professionele setting mijn werk kan doen. Ouders kunnen binnen De Kamers wachten met koffie of thee, werk meenemen of even een uitstapje maken naar de kinderboerderij naast De Kamers. Daarnaast kan mijn praktijk verder groeien, nu ik mijn woonhuis uit ben.

Kortom, allemaal voordelen. Een mooie start van 2020!

De Kamers: de rode deur bij de pijl is de entree. Wanneer je binnenkomt, zie je een balie. Links achter deze balie is een trap naar boven. Bovenaan deze trap, aan de rechterkant, is IQenzo gevestigd.

Vergoede jeugdzorg

Wist je dat het mogelijk is om onder bepaalde voorwaarden bij IQenzo ook vergoede jeugdzorg te krijgen? IQenzo heeft een contract bij de zogenaamde regio Foodvalley. De gemeenten die onder de regio Foodvalley vallen zijn: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal. Onderzoek naar intelligentie of hoogbegaafdheid valt in de meeste gevallen niet onder vergoede jeugdzorg. Maar in sommige gevallen wordt psychologisch onderzoek, zoals een begaafdheidsonderzoek, wel door de gemeente vergoed. Of dit gebeurt hangt af van de ernst van de onderliggende problematiek. Vergoede jeugdhulp is er voor kinderen met psychische problematiek. De huisarts of het gebiedsteam bepaalt daarom of er doorverwezen wordt binnen de vergoede jeugdzorg.

Hoe werkt het?

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is een beschikking van de gemeente of een verwijsbrief van de huisarts nodig. Dat betekent dat je eerst contact opneemt met het gebiedsteam of met de huisarts. Bij de afspraak met de mensen van het gebiedsteam of de huisarts kun je aangeven dat je naar praktijk IQenzo verwezen wilt worden. Het is verstandig om dat specifiek te vragen. Er zijn veel zorgaanbieders en niet iedere medewerker van het gebiedsteam of huisarts precies weet welke praktijken vergoede zorg leveren en wat de specialismen zijn. Vooral als je op zoek bent naar expertise op het gebied van hoogbegaafdheid is het goed om daar zelf je voorkeur in duidelijk te maken, omdat er binnen de jeugdzorg helaas ook nog veel misverstanden over hoogbegaafdheid de ronde doen.

Wanneer de beschikking wordt afgegeven of de verwijsbrief wordt gegeven kun je je bij IQenzo aanmelden. We plannen dan een intakegesprek in om te bepalen welke hulp geboden moet worden. Als het nodig is, wordt informatie uitgewisseld met het gebiedsteam of de huisarts, waarbij uiteraard zorgvuldig met de privacy wordt omgegaan.

Niet woonachtig in de Foodvalley?

Woon je in Amersfoort of een andere gemeente die niet onder de Foodvalley valt? Neem dan contact met me op. Dan onderzoeken we de mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Curling in de opvoeding

Juf Ank van ‘De Luizenmoeder’ heeft met haar uitspraak “ik kan er vandaag geen curlingmoeders bij hebben” nogal wat stof doen opwaaien op verschillende sociale media. Ik heb verschillende reacties voorbij zien komen. Omdat ik ook veel onbegrip voorbij zie komen, wil ik graag wat meer duidelijkheid geven over wat er bedoeld wordt met ‘curling in de opvoeding’. Bewustwording hierover vind ik belangrijk, omdat ik denk dat dit verschijnsel erg past in onze tijdsgeest.

Curling in de opvoeding

De term curling in de opvoeding is niet zo heel nieuw. En hij komt ook niet van Nederlandse bodem. In dit artikel wordt heel helder uitgelegd wat curling in de opvoeding betekent. Dat dit artikel geschreven is door de mensen van Platform Mindset is niet toevallig. De ontwikkeling van een groeimindset en curling in de opvoeding hebben veel met elkaar te maken. Curling in de opvoeding komt er kort gezegd op neer dat je de lastige situaties voor je kind oplost. De intentie daarbij is liefdevol en beschermend, je wilt je kind beschermen tegen een negatieve ervaring en de nare gevoelens die daarbij horen. Maar door deze ‘oneffenheden in het ijs’ weg te poetsen, leert je kind ook niet om te gaan met deze ervaringen. Er zijn psychologen die een verband zien tussen (veelvuldig) curlen in de opvoeding en de toename van burn-outproblematiek bij jongeren.

Curlingmoeders

De soms felle reacties op fora gaan vaak over het feit dat juf Ank de moeders benoemt. Moeders zijn in het verleden al vaker neergezet als boosdoeners van de problemen van hun kind, dus dit zou dan de zoveelste poging zijn. Ik denk persoonlijk dat iedereen die een rol van betekenis heeft in de opvoeding van een kind kan ‘curlen’. Ik snap dan ook de boze reacties, maar ik wil benadrukken dat de discussie moet gaan over ‘curling’ en niet over het geslacht van degene die dat doet.

Vechten voor passend onderwijs

Een andere reactie is die van ouders die heel erg hun best moeten doen om voor hun kind passend onderwijs te realiseren. Deze ouders steken veel energie in gesprekken met school en moeten voor de belangen van hun kinderen opkomen. Dit brengt vaak veel frustraties met zich mee. Wanneer deze ouders het gevoel hebben als ‘curlingouders’ weggezet te worden, snap ik hun boosheid. Gezien de invloed van het onderwijs op de ontwikkeling van je kind kun je dit niet scharen onder het wegpoetsen van oneffenheden, zoals bij curling het geval is. Dit zijn ijspegels of zelfs ijsbergen. Ouders die op deze manier vechten voor de belangen van hun kind doen niet aan curling in de opvoeding. Zij handelen vanuit hun verantwoordelijkheid.

Curlingleerkrachten

Een andere veelgehoorde reactie is dat de leerkrachten ook aan curling kunnen doen. En daar ben ik het mee eens, zoals ik net ook al aangaf. Leerkrachten en ouders hebben alleen wel een heel andere rol. Zij moeten zich vanuit een andere invalshoek bewust worden van curling. Ik wil dat graag uitleggen aan de hand van de psychologische basisbehoeften van kinderen (Deci & Ryan). Dat zijn competentie, verbondenheid en autonomie. Deze drie basisbehoeften zijn voorwaarden voor de groei en ontwikkeling van een kind. Zie het als een kruk met drie poten. Hak er één af en de kruk valt om. Zo belangrijk zijn deze basisbehoeften. Verbondenheid heeft een sleutelfunctie. Een kind moet zich veilig en gezien voelen om zijn gevoel van competentie en autonomie te laten groeien. Daar zie ik een verschil in de rollen van ouders en leerkrachten. De verbondenheid met ouders is een natuurlijke en in de meeste gevallen een veilige. Vanuit die basishouding kan een kind competenties en autonomie leren (en die leer je o.a. door lastige situaties aan te gaan en niet te laten wegpoetsen). De leerkracht heeft deze natuurlijke verbondenheid met het kind niet. Daar moet dus eerst in geïnvesteerd worden. Dat betekent dus dat een leerkracht heel goed moet aanvoelen wanneer hij een kind wel of niet zelf een lastige situatie laat oplossen en hoeveel begeleiding het kind daarbij nodig heeft.

Spiegel

Het lijkt mij zo mooi als zowel de ouders als de leerkracht zich eerst bewust worden van hun eigen rol. Durf eerst zelf in de spiegel van de curlingouder te kijken. Durf te erkennen dat je hierin misschien wel kunt groeien. Bekijk rustig en zonder oordeel je eigen oneffenheden, voordat je die van een ander bekijkt, in het belang van en uit liefde voor je kind. Durf als leerkracht ook in die spiegel te kijken, vanuit je professionele rol. Creëer zo een veilig klimaat, waarin het kind ruimte krijgt om te falen en daar zelf sterker uit te komen. Met de (minimaal) nodige begeleiding van zijn ouders en leerkracht.