shutterstock_95571682Al eerder schreef ik over creativiteit. Creativiteit heeft een sterke link met dat wat wij onder intelligentie verstaan. Creatieve intelligentie houdt bijvoorbeeld in dat je goed kunt associëren en brainstormen. En dat je over flexibiliteit beschikt om problemen en onderwerpen vanuit verschillende kanten te benaderen en gemakkelijk in staat bent om een andere oplossing uit te proberen dan de oplossing die je eerst voor ogen had. Creativiteit heeft te maken met originaliteit; onderwerpen vanuit een heel ander perspectief bekijken en met ideeën komen die bij een ander nog niet zo 1-2-3 waren opgekomen. Creatief denken vraagt dan ook om ruimte.

Helaas wordt creativiteit niet altijd op de juiste waarde ingeschat. Daardoor is er bijvoorbeeld op scholen soms erg weinig ruimte voor de ontwikkeling van creativiteit en ligt de nadruk meer op begrip en kennis op doen. Terwijl creativiteit een sleutelwoord is in de oplossing van ingewikkelde problemen zoals we die op allerlei niveaus kennen. Het is erg belangrijk om het creatieve denken bij kinderen te oefenen en te stimuleren.

Creativiteit is dus te stimuleren, maar het is ook te blokkeren. Een zekere meneer Von Oech schreef hier zelfs een heel boek over. Hij verwoordt tien houdingen die creativiteit in de kiem smoren:

  1. Het enige goede antwoord (er zijn misschien wel veel meer goede antwoorden)
  2. Dat is niet logisch (onlogisch denken stimuleert juist de fantasie en de nieuwe perspectieven)
  3. Hou je aan de regels (daag de regels maar eens uit)
  4. Wees praktisch (stel vragen als ‘wat als…?)
  5. Vermijd dubbelzinnigheid (onduidelijkheid kan een creatief proces juist versterken)
  6. Fouten maken is verkeerd (daardoor probeer je geen nieuwe dingen uit)
  7. Spel is frivool (kinderlijk denken, humor, spelen met ideeën levert grote creatieve innovaties op)
  8. Dat is niet mijn vakgebied (en daarmee probeer je niet eens een probleem op te lossen)
  9. Doe niet zo dwaas (doe juist eens gek)
  10. Ik ben niet creatief (als je hiervan overtuigd bent, klopt het…)

Laten we alert zijn in hoe we omgaan met de creativiteit van kinderen, maar ook van de volwassenen om ons heen. Het kan ons zoveel moois brengen.