Wist je dat het mogelijk is om onder bepaalde voorwaarden bij IQenzo ook vergoede jeugdzorg te krijgen? IQenzo heeft een contract bij de zogenaamde regio Foodvalley. De gemeenten die onder de regio Foodvalley vallen zijn: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal. Onderzoek naar intelligentie of hoogbegaafdheid valt in de meeste gevallen niet onder vergoede jeugdzorg. Maar in sommige gevallen wordt psychologisch onderzoek, zoals een begaafdheidsonderzoek, wel door de gemeente vergoed. Of dit gebeurt hangt af van de ernst van de onderliggende problematiek. Vergoede jeugdhulp is er voor kinderen met psychische problematiek. De huisarts of het gebiedsteam bepaalt daarom of er doorverwezen wordt binnen de vergoede jeugdzorg.

Hoe werkt het?

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is een beschikking van de gemeente of een verwijsbrief van de huisarts nodig. Dat betekent dat je eerst contact opneemt met het gebiedsteam of met de huisarts. Bij de afspraak met de mensen van het gebiedsteam of de huisarts kun je aangeven dat je naar praktijk IQenzo verwezen wilt worden. Het is verstandig om dat specifiek te vragen. Er zijn veel zorgaanbieders en niet iedere medewerker van het gebiedsteam of huisarts precies weet welke praktijken vergoede zorg leveren en wat de specialismen zijn. Vooral als je op zoek bent naar expertise op het gebied van hoogbegaafdheid is het goed om daar zelf je voorkeur in duidelijk te maken, omdat er binnen de jeugdzorg helaas ook nog veel misverstanden over hoogbegaafdheid de ronde doen.

Wanneer de beschikking wordt afgegeven of de verwijsbrief wordt gegeven kun je je bij IQenzo aanmelden. We plannen dan een intakegesprek in om te bepalen welke hulp geboden moet worden. Als het nodig is, wordt informatie uitgewisseld met het gebiedsteam of de huisarts, waarbij uiteraard zorgvuldig met de privacy wordt omgegaan.

Niet woonachtig in de Foodvalley?

Woon je in Amersfoort of een andere gemeente die niet onder de Foodvalley valt? Neem dan contact met me op. Dan onderzoeken we de mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen.