Waar moet je op letten bij de aanvraag van een persoonsgebonden budget?

  1. De hulpvraag: bij de hulpvraag staat het gedrag van het kind waarover je je als ouder zorgen maakt centraal. Bijvoorbeeld faalangst, onvoldoende sociale aansluiting, langdurig negatieve stemming, gedragsproblemen. Ook als het vermoeden bestaat dat dit gerelateerd is aan hoogbegaafdheid, onder- of overvraging, benoem je dit niet direct in de hulpvraag. De vraag ‘is mijn kind hoogbegaafd?’ kan bijvoorbeeld voor ouders een belangrijke vraag zijn, maar is niet de hulpvraag en zal zeer waarschijnlijk niet voor PGB in aanmerking komen. Daarnaast is PGB er niet voor onderwijsgerelateerde hulpvragen. Deze problemen moeten gefinancierd worden uit een andere geldstroom.
  2. Tijdspad: wees je ervan bewust dat er tijd gaat over de aanvraag van een PGB. Bedenk of dit het geld en de moeite waard is.
  3. Papierwerk: er komt papierwerk bij kijken. Ga ook wat dit betreft na of dat het waard is.
  4. PGB wordt niet met terugwerkende kracht geleverd.
  5. Gemeenten zijn vrij om hun voorwaarden te bepalen rond de regelingen van het PGB. Dat betekent ook dat er bij sommige gemeenten sprake kan zijn van een eigen bijdrage.
Wat is PGB eigenlijk?

Sinds 2015 dragen de gemeenten zorg voor het financieren van jeugdhulp. Daarvoor hebben de gemeenten contracten gesloten met zorgaanbieders. Dit heet Zorg in Natura. PGB is een alternatief voor Zorg in Natura. Hierbij hebben de zorgvragers zelf de zorg in beheer. Ze kiezen zelf voor een zorgaanbieder. Deze moet wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, maar hoeft geen contract te hebben met de gemeente.

Een voorbeeld: je kind loopt vast, het is zeer onzeker en faalangstig en je vermoedt dat hoogbegaafdheid een mogelijke verklaring hiervoor is. Je zoekt dus een praktijk met expertise op het gebied van hoogbegaafdheid, bijvoorbeeld een ECHA-specialist. Onder de gecontracteerde zorgaanbieders zijn veel GZ-psychologen en orthopedagoog-generalisten, maar deze hebben meestal niet de ECHA-opleiding gevolgd. Expertise op het gebied van hoogbegaafdheid is mondjesmaat aanwezig. Je vindt een praktijk van een ECHA-specialist, maar die is niet gecontracteerd (want het is bijvoorbeeld geen GZ-psycholoog). Dan kun je PGB aanvragen, zodat je toch met je kind naar deze specialist kan gaan en de zorg (deels of in het geheel) vergoed krijgt.