moeder en orthopedagoog

Moeder en orthopedagoog: een soms lastige, maar leuke combi.

Opleiding

Jaren terug schreef ik in ter afsluiting van mijn opleiding een toekomstdroom. Ik wilde in de vijf jaren die volgden de focus leggen op kinderen en hun gedrag. Ik wilde gedrag kunnen verklaren en op basis daarvan kinderen verder helpen. Op dat moment sloot ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening af en wist ik dat ik meer wilde. Ik wilde meer weten, meer leren en vooral meer begrijpen over het gedrag en de ontwikkeling van kinderen.

Ik besloot Pedagogische Wetenschappen te gaan studeren. Deze opleiding bood mij de mogelijkheid om het gedrag van kinderen te leren analyseren en te verklaren en op basis daarvan kinderen en hun ouders verder te helpen. Ik werd orthopedagoog en behaalde ook mijn diagnostiek-aantekening. Want ik besefte toen wel dat mijn eerder geformuleerde toekomstdroom eigenlijk de wens was om een kei in diagnostiek te worden.

Werkervaring

In de jaren die volgden kon ik de kennis uit mijn opleiding in de praktijk toepassen. Ik vond een leuke baan bij een eerstelijns psychologenpraktijk, waar ik jarenlang heel veel diagnostiek kon doen. Ik zag mijn toekomstdroom werkelijkheid worden in wat ik jarenlang mijn droombaan heb genoemd. Bovendien werd ik moeder en zag ik de ontwikkelingspsychologie bij mijn eigen kinderen tot leven komen. Dit werd nog boeiender toen ik merkte dat de ontwikkeling van één van de kinderen een sprint nam toen hij drie jaar was.

Diagnostiek bleef mij boeien. Wel merkte ik dat voor het ene type onderzoek mijn hart sneller klopte dan voor het andere type. Onderzoeksvragen waarbij hoogbegaafdheid een rol speelde deden vooral mijn hart een beetje sneller kloppen. Dit stond uiteraard niet los van de ontwikkeling van mijn eigen zoon. Ik besloot meer over hoogbegaafdheid te gaan lezen. Dit waren mijn eerste, verkennende stappen in de wereld van hoogbegaafdheid.

Eigen praktijk

Meer verhalen van mogelijke hoogbegaafdheid bij kinderen kwamen op mijn pad. Daarnaast ontwikkelde ik mijn kennis over het concept intelligentie, iets wat ik direct kon toepassen in de praktijk van intelligentieonderzoek. En ik wist steeds beter voor mezelf: hier ga ik meer mee doen. Ik wil mijn kennis en vaardigheden inzetten voor deze doelgroep en daarvoor wil ik nog veel meer weten en begrijpen. In 2016 besloot ik mijn eigen praktijk te beginnen, in mijn eigen woning in Amersfoort. En ik besloot een goede opleiding te volgen, gericht op hoogbegaafdheid. Mijn herziene versie van mijn toekomstdroom werd mijn missie: een authentiek adres zijn waar het meer- of hoogbegaafde kind gezien, erkend en herkend wordt. Met als doel om deze kinderen de meest optimale kansen te kunnen bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien.

En nu

In de afgelopen jaren heb ik veel ouders en hun kinderen ontmoet en kunnen helpen bij het plaatsen van enkele puzzelstukjes, zodat ze een stap (of meer) verder konden komen. Mijn praktijk is gegroeid en heeft een mooie locatie gevonden bij de Eemlandhoeve in Bunschoten. En ik ontwikkelde zelf natuurlijk ook verder, mijn toekomstdroom blijft in ontwikkeling. Geboortepsychologie kwam op mijn pad en door het volgen van cursussen en het lezen van boeken hierover kan ik dit meer en meer toepassen bij mijn werk, wat voor verrassende inzichten kan zorgen. De meest recente ontwikkeling is mijn keuze om me vanaf februari 2024 te laten opleiden tot systeemtherapeut. Deze keuze heb ik gemaakt, omdat ik steeds meer inzie hoe het levensverhaal van de ouders en de patronen die daardoor zijn ontstaan of worden doorgegeven een grote impact kunnen hebben op het gedrag van een kind. Ik denk dat dit een prachtige invalshoek is om ouders en kinderen weer meer in verbinding met elkaar te kunnen brengen. Deze opleiding heb je niet zomaar even in je pocket. Het bestaat uit verschillende theoretische onderdelen en onderdelen met supervisie en leertherapie. Een flinke kluif, maar ik heb zin om me hierin te storten en me nog verder te bekwamen als hulpverlener. Zodat ik vanuit een stevige basis echt verschil kan maken voor ouders en hun kind.