Albert Einstein Een kenmerk van hoogbegaafdheid is creativiteit. Dit merk je vaak aan de originele ideeën van hoogbegaafde kinderen. Ze bekijken een probleem soms vanuit een volledig andere invalshoek. Niet altijd wordt creativiteit en/of begaafdheid bij kinderen herkend. Neem de volgende bekende personen bijvoorbeeld:

Albert Einstein sprak tot zijn vierde jaar niet en was 7 voordat hij kon lezen.Op de middelbare school presteerde hij eigenlijk slecht op elk vak.

Van Thomas Edison werd door zijn leerkrachten gezegd dat hij te stom was om te leren. Pablo Picasso kon op zijn tiende nauwelijks lezen of schrijven. Ook de door zijn vader ingehuurde leerkracht gaf het op. Walt Disney werd ontslagen bij een krant omdat hij geen goede ideeën had.

Nu weten we dat deze vier personen een grote mate van creativiteit tot hun beschikking gehad moeten hebben. Dat blijkt wel uit wat ze uiteindelijk bereikt hebben. Maar blijkbaar zit creativiteit soms heel goed verstopt.

Bij onderzoek naar hoogbegaafdheid ben ik alert op creatief denken. Naast het testmateriaal dat hiervoor ontwikkeld is, geeft observatie ook vaak waardevolle informatie. Want hoe benadert een kind de problemen die hem bijvoorbeeld tijdens een intelligentietest worden voorgeschoteld? Welke creatieve oplossingen of antwoorden gebruikt hij? Dit is waardevolle informatie die niet in cijfers te vatten is, maar die voor de verdere begeleiding van het kind wel heel belangrijk is.

Reageren?