In deze blog een inkijkje in de ontwikkeling van IQenzo en wat meer achtergrondinformatie over intelligentie.

Toen de plannen voor mijn eigen praktijk ontstonden, moest er natuurlijk een naam komen. Omdat ik intelligentieonderzoek altijd al een boeiend onderdeel van mijn vak heb gevonden, wist ik al snel dat ik mijn praktijk vooral daaromheen wilde opzetten. Het woord ‘intelligentie’ is nogal een mond vol en is in de volksmond beter bekend als IQ. Maar omdat ik het ‘IQ’ nogal een beperkt begrip vind, voegde ik er ‘en zo’ aan toe. Grappig is dat iqenzo ook uit te spreken is als ‘ik en zo’.

Maar wat is een IQ nu eigenlijk? Om iets te weten over het IQ, moet je eerst iets weten over intelligentie. Twee Nederlandse wetenschappers zeggen daar onder andere over: het vermogen om abstract en logisch te kunnen redeneren, problemen op te lossen, met bestaande kennis nieuwe taken te kunnen oplossen en zelfstandig te kunnen leren. Hieraan zie je al dat intelligentie een soort verzamelbegrip is voor meerdere cognitieve vaardigheden. En verschillende vaardigheden hoeven natuurlijk niet allemaal op hetzelfde niveau ontwikkeld te zijn. Daarom spreek ik het liefst over een intelligentieprofiel.

Het IQ is niet hetzelfde als intelligentie. Het IQ is namelijk een getal – het Intelligentie Quotiënt – waarmee geprobeerd wordt om een bepaalde prestatie van iemand te vergelijken met de prestaties van anderen. Het IQ wordt berekend aan de hand van de prestatie op een intelligentietest. Via een statistische berekening komt het er uiteindelijk grofweg op neer dat de helft van de mensen een IQ heeft van rond de 100 (tussen 90 en 110). Pakweg een kwart van de mensen zit daaronder en een kwart van de mensen zit daarboven.

Intelligentietests bestaan nu ruim honderd jaar. De eerste test werd ontwikkeld om zwakke leerlingen in het onderwijs te identificeren en de juiste begeleiding te kunnen bieden. Inmiddels worden intelligentietests voor uiteenlopende redenen gebruikt. Ik gebruik hem om antwoord te krijgen op de vraag wat een kind op basis van zijn intelligentieprofiel nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Het IQ is dus slechts een getal. Wij zijn allemaal veel meer dan dat. IQenzo staat dus eigenlijk voor IQenzoveelmeer (maar dat is weer zo’n mond vol). En soms wil je weten hoe het nou zit met de intelligentie van een kind, hoe het zit met die verschillende vaardigheden die samen het intelligentieprofiel vormen. Omdat er bijvoorbeeld aanknopingspunten nodig zijn op school. En dán pakken we die intelligentietest erbij (ik noem het liever geen IQ-test). Zodat duidelijk wordt: dit kun jij goed, dit vind je moeilijker en het belangrijkste: dit kan jou helpen.