Wie zich via internet een klein beetje verdiept in de kinderintelligentietests die in Nederland op de markt zijn, weet dat inmiddels de vijfde editie van de WISC, de WISC-V, in gebruik is genomen. Deze vijfde editie gaat langzaam maar zeker de derde editie vervangen. [De vierde editie is niet in het Nederlands uitgebracht.] Dat kost natuurlijk tijd, het vertrouwen moet worden opgebouwd en de betrouwbaarheid getoetst. Dit laatste wordt gedaan door de COTAN, een organisatie die alle tests in Nederland toetst.

De WISC-V-NL is anders dan de WISC-III-NL. Het materiaal sluit beter aan bij deze tijd en is gebaseerd op de recentere inzichten wat betreft intelligentie. De afname kan plaatsvinden met behulp van twee iPads, iets wat ook goed bij de ontwikkelingen van deze tijd past. Voor kinderen is dit een prettige manier. IPads hebben een positief effect op de motivatie en kinderen lijken minder vermoeid te raken. Tenslotte geeft deze test een uitgebreide analyse van de scores. Er ontstaat een intelligentieprofiel waar je als professional veel informatie uit kunt halen. En dat vind ik erg waardevol, omdat je zo de adviezen goed kunt laten aansluiten bij de mogelijkheden van het kind.

Vanaf nu behoort de WISC-V dus ook tot de mogelijkheden bij het in kaart brengen van de intelligentie bij IQenzo. Dat betekent dat ik nu beschik over de RAKIT-2 (voor kinderen van 4 tot 12 jaar) en de WISC-V (voor kinderen van 6 tot 16 jaar). Een afname van de WISC-III kan ook nog. Deze test is nog niet in zoverre verouderd dat een afname niet meer betrouwbaar is. Voor sommige scholen is een intelligentieonderzoek met behulp van de WISC-III nog voorwaarde voor toelating.

Direct een afspraak maken? Klik hier.